Counseling

Wat is Counseling

Counseling is een kortdurende vorm van individuele psychosociale begeleiding. De counselor ondersteunt en begeleidt je bij ongewenste, pijnlijke, ongemakkelijke of moeilijke situaties in jouw leven. Deze situaties kunnen klachten geven als moeheid, weinig energie, lusteloosheid, hoofdpijn, spanningsklachten of een ontevreden gevoel.

Persoonlijke counseling kan je helpen om de balans in jezelf en je leven terug te vinden en jouw klachten te verminderen. Samen met de counselor ga je op zoek naar een oplossing binnen de grenzen van jouw eigen mogelijkheden. Je wordt door de counselor optimaal ondersteund om weer zo goed mogelijk te kunnen functioneren.

Kortom:
De counselor begeleidt door structurering van het proces, het geven van feedback en adviezen, en het brengen tot inzichten en bewust worden van mogelijkheden. De counselor werkt vooral ontwikkelingsgericht en coachend.

Ook ideaal bij ziekte preventie